Start arrow Aktualności arrow informacja

Menu witryny

Start
Aktualności
Władze Koła
Galeria
- - - - - - - -
Pochodnia
Szukaj
informacja Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotr   
29.04.2014.

PRZYJAZNA ORGANIZACJA PZN

Dla osób niewidomych i słabowidzących mieszkańców Dzielnicy

Wola i Bemowo m.st. Warszawy

Uprawnienia wynikające z przynależności do  Organizacji
i posiadania legitymacji członkowskiej  PZN

Składka członkowska od 1 stycznia 2014 roku wynosi 48 zł rocznie,
płatna w dogodnych 2 ratach, po 24 zł

LEGITYMACJA PZN UPRAWNIA DO:

·      Korzystania z Przychodni Rehabilitacji Wzroku PZN;

·      100% ulgi klimatycznej podczas wyjazdów na turnusy oraz
do sanatorium;

·      Rehabilitacji podstawowej ( szkolenia, kursy, warsztaty itp.);

·      Pomocy psychologicznej, prawnej oraz obywatelskiej;

·      Pomocy socjalno – bytowej w tym żywnościowej;

·      Pomocy wolontariackiej;

·      Korzystania ze sportu i rekreacji ( obozy, wycieczki, pikniki itp.);

·      Korzystania z kultury, edukacji oraz integracji ( koncerty, spotkania edukacyjne, okolicznościowe, integracyjne itp.)

Od 1 lutego 2014 roku, legitymacja członkowska PZN,
nie  uprawnia do przejazdów komunikacją miejską w Warszawie,
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją w Warszawie jest:

  Osoba ze stopniem znacznym (I grupa) + opiekun -  
    legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez
    Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 Osoba ze stopniem umiarkowanym (II grupa) + opiekun
    legitymacja osoby niepełnosprawnej + orzeczenie o stopniu    
    niepełnosprawności z zaznaczeniem wymaga opieki , wydane
    przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    wraz z dowodem osobistym

Zmieniony ( 23.03.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »