Start arrow Aktualności

Menu witryny

Start
Aktualności
Władze Koła
Galeria
- - - - - - - -
Pochodnia
Szukaj
Aktualności
W sprawie ulg - propozycje poselskie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotr   
05.05.2016.

1. Opłata audiowizualna

Opłata audiowizualna ma zastąpić abonament radiowo-telewizyjny.

Do sejmu trafił już projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443).

Zgodnie z projektem opłata ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Projekt ustawy o składce audiowizualnej zwalnia z obowiązku jej opłacania „odbiorcę

końcowego, jeżeli w dniu powstania obowiązku zapłaty on lub jego małżonek zameldowany

na pobyt stały pod tym samym adresem spełnia, co najmniej jeden z następujących

warunków:

1.   ukończył 75 lat;

2.    legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3.   jest uprawniony do ryczałtu energetycznego;

4.   jest uprawniony do świadczenia opiekuńczego; (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku pielęgnacyjnego)

5.   jest uprawniony do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko".

Gdyby przepisy określające katalog osób zwolnionych z opłaty audiowizualnej zostały uchwalone w przytoczonym kształcie, to prawo do zwolnienia utraciłyby obecnie korzystające z tej ulgi osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto nie doprecyzowano, które orzeczenia poświadczałyby prawo do zwolnienia, czy tylko z powiatu, czy również z ZUS i KRUS.

Najprawdopodobniej projekt ustawy o składce audiowizualnej trafi pod obrady sejmu już w czwartek 28 kwietnia.

Jest to projekt poselski, dlatego nie był poprzedzony konsultacjami społecznymi. Dużo będzie zależało od tego czy posłowie zechcą przekazać projekt ustawy do Komisji kultury i środków przekazu czy uchwalić go w trybie błyskawicznym i przekazać do senatu. Jeśli zostanie wybrany wariant pierwszy, będziemy mogli zgłosić swoje uwagi do wspomnianej komisji.

Natomiast w drugim przypadku będziemy mogli wnieść protest do senatu lub Prezydenta.

2. Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Obowiązek opracowania nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej został wprowadzony przez parlament ubiegłej kadencji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy rehabilitacyjnej nowe legitymacje mają pojawić się z dniem 1 października tego roku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że stosowne przepisy zostaną odroczone, a nowe legitymacje pojawią się później.

Wynika to ze stanowiska Krzysztofa Michałkiewicza - pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

9 marca tego roku, na posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych Pan minister poinformował zebranych, iż na nowe legitymacje nie ma środków w budżecie Państwa. W związku z tym resort Pracy wraz z biurem pełnomocnika podejmie działania legislacyjne, aby nowe legitymacje obowiązywały w późniejszych latach. Zatem prace nad opracowaniem wzorów nowych legitymacji oraz zasad ich wydawania zostały zawieszone.

3. Ulgi transportowe

W ostatnich dniach głośno było wokół ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zmienia zasady korzystania z ulg transportowych przez osoby niewidome. W związku z publikacjami prasowymi na ten temat Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wystosowało komunikat, w którym czytamy:

"Na 1 stycznia 2017 r. został wyznaczony termin wejścia w życie części przepisów, zgodnie, z którymi ulgi ustawowe będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, tj. w przewozach realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej pomiędzy operatorem a właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Tym samym prawo do rekompensaty z tytułu stosowania tych ulg będą mieli jedynie operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Dostępność ulg ustawowych byłaby zależna w dużej mierze od organizatorów publicznego transportu zbiorowego."

Dodać należy, iż ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła kategorię przewozów realizowanych na zlecenie.

Operator - przewoźnik, który będzie realizował transport osób w tym trybie nie będzie musiał stosować ulg ustawowych.

Zapis ten budził nasze wątpliwości. W tej sprawie podejmowaliśmy interwencje już w roku 2015.

Ministerstwo podkreśla, że analizy dotyczące rozwiązania problemu ulg ustawowych dla pasażerów rozpoczęły się wraz z objęciem ministerstwa przez Andrzeja Adamczyka W dalszej części komunikatu czytamy:

„Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów

w tym zakresie. Pozostajemy w stałym kontakcie z Senatem.

gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów." Resortowi infrastruktury zależy na tym, aby utrzymać dotychczasowe ulgi, jednak na chwilę obecną projekt Ministerstwa nie ujrzał światła dziennego.

Elżbieta Oleksiak Krzysztof Wiśniewski Prawnik Centrum Rehabilitacji

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych

A
 
Porady Prawne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotr   
05.11.2015.

Porad Prawnych udziela Pan Mec. Józef Nowak w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godz 15,00-17,00 w siedzibie Koła przy ulicy Działdowskiej 12

Porady są udzielane bezpłatnie

Kontakt z Panem Mec. przez sekretariat Koła

Zmieniony ( 05.11.2015. )
 
Odpisz 1% Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotr   
23.03.2015.
Przekaż 1% podatku dochodowego na Organizację Pożytku Publicznego Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
nr KRS 0000163347
koniecznie z dopiskiem w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE"
dla Kola Warszawa Wola -Bemowo
 
W ten sposób swoim gestem oraz czułym sercem, pomożesz wielu osobom niewidomym i tracącym wzrok <poczuć nadzieję na światełko w krainie ciemności>
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY BĄDŹCIE Z NAMI !
Dzięki ofiarności Państwa, kosztowne operacje wzroku i rehabilitacje już wielu osobom pomogły odzyskać nadzieję, jak również zobaczyć na nowo świat w barwnych kolorach.
Zmieniony ( 23.03.2015. )
 
INFORMACJA ZARZ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotr   
23.03.2015.

Informacja

Zarz

 
Informacja Banku Żywności Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotr   
17.08.2014.

Szanowni Państwo,

 W ostatnim czasie dotarły do nas niepokojące informacje związane z opóźnieniem w realizacji programu pomocy unijnej dla najuboższych obywateli Unii Europejskiej FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived). Najbardziej optymistyczny, możliwy termin rozpoczęcia wydawania produktów spożywczych przez Banki Żywności, ze źródeł programu FEAD, to według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej koniec pierwszego kwartału 2015.

 Co jest przyczyną opóźnienia rozpoczęcia nowego programu przestoju w programach? Dlaczego nowy program pomocy unijnej nie został  jeszcze wdrożony?   

Nie ma tutaj jednej „winnej” instytucji. Za program FEAD w Polsce odpowiadają: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów oraz Agencja Rynku Rolnego. Instytucje te przygotowały projekt Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i przesłały go w kwietniu do akceptacji Komisji Europejskiej. Komisja Europejska w tym tygodniu przysłała poprawki do projektu. Ponadto po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską projektu rozpocznie się proces krajowych procedur dotyczący przetargów i zamówień publicznych, które są czasochłonne.

 Zachęcam Państwa do śledzenia informacji na temat nowego programu FEAD na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl, Agencji Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl oraz naszej www.bzsos.pl.

 Tak długa przerwa między zakończonym programem PEAD a nowym jeszcze nie wdrożonym programem FEAD sprawi, że duża liczba osób nie zostanie objęta pomocą żywnościową. Nasz Bank stara się pozyskiwać żywność z innych źródeł, np. od rolników, dystrybutorów oraz producentów żywności, jednak zarówno ilość pozyskanych produktów, jak i ich rodzaj jest niewystarczający. Brakuje nam podstawowych artykułów takich jak mąka, mleko, makaron, kasze. Dlatego zachęcam Państwa do przyłączenia się do apelu Federacji Polskich Banków Żywności http://www.bankizywnosci.pl/3-n-1037/strona-glowna/opoznienia-we-wdrozeniu-programu-fead.html. Dobrze by było, gdyby Państwo informowali swoich darczyńców oraz lokalnych producentów i dystrybutorów o zaistniałym problemie oraz trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli podopieczni Państwa organizacji.

Joanna Galek

Koordynator ds. Odbiorców i Dystrybucji Żywności

Bank Żywności SOS w Warszawie

ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów I

tel. +48-22-7538500 fax +48-22-7230271

www: http://bzsos.pl/, Joanna.Galek@bzsos.pl

Bank Żywności SOS w Warszawie

 

 
Zobacz też…